ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030067
PERCODE 6 หลัก640176
กระทรวง 10 หลัก1084640176
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwittaya 22
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77403018
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.740729
Longitude
98.998925

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน