ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030066
PERCODE 6 หลัก640175
กระทรวง 10 หลัก1084640175
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
ชื่อ (อังกฤษ)bannaiprabratprasong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380107
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.7279062
Longitude
99.0887697

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน