ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
จิตประชาราษฎร์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030065
PERCODE 6 หลัก640174
กระทรวง 10 หลัก1084640174
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จิตประชาราษฎร์
ชื่อ (อังกฤษ)Jitpracharat
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเสด็จ
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77927056
อีเมล์แอดเดรสjitpracha@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.78013737
Longitude
99.08380002

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน