ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030064
PERCODE 6 หลัก640158
กระทรวง 10 หลัก1084640158
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
ชื่อ (อังกฤษ)suthumjarernmittrapabthee130
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77387115
อีเมล์แอดเดรสsutumjarern@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.8327015
Longitude
99.161696

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
5 Connext ED 256621 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน