ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
ศึกษาประชาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030063
PERCODE 6 หลัก640157
กระทรวง 10 หลัก1084640157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศึกษาประชาคม
ชื่อ (อังกฤษ)sueksaprachakom
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-380104
อีเมล์แอดเดรสkanha_tt@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.789183158
Longitude
99.16442053

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน