ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดเพ็งประดิษฐาราม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030062
PERCODE 6 หลัก640156
กระทรวง 10 หลัก1084640156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเพ็งประดิษฐาราม
ชื่อ (อังกฤษ)Watpengpradittharam
หมู่ที่1
ถนนเพิ่มประชาสรรค์
หมู่บ้าน
ตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77387114
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.841704597
Longitude
99.20298454

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 256516 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน