ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดดอนพยอม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030061
PERCODE 6 หลัก640155
กระทรวง 10 หลัก1084640155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดดอนพยอม
ชื่อ (อังกฤษ)Watdonpayom
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-387267
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.7977457
Longitude
99.1823187

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน