ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางประสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030060
PERCODE 6 หลัก640152
กระทรวง 10 หลัก1084640152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางประสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)banbangprasamukkee
หมู่ที่5
ถนนเคียนซา - กระซุม
หมู่บ้าน
ตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.803782
Longitude
99.198314

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน