ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านสี่แยกสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030059
PERCODE 6 หลัก640173
กระทรวง 10 หลัก1084640173
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสี่แยกสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)bansiyaksamakki
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาตอก
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77928211
อีเมล์แอดเดรสdeva3339@gmail.com
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.8263345
Longitude
99.2692465

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน