ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านทุ่งจูด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030058
PERCODE 6 หลัก640172
กระทรวง 10 หลัก1084640172
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งจูด
ชื่อ (อังกฤษ)Bantungjood
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาตอก
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380102
อีเมล์แอดเดรสBantoongjoodschool@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.8450354
Longitude
99.2479425

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน