ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านคลองจัน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030057
PERCODE 6 หลัก640171
กระทรวง 10 หลัก1084640171
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองจัน
ชื่อ (อังกฤษ)Banklongjun
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาตอก
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380100
อีเมล์แอดเดรสbanklongjan1@gmail.com
เว็บไซต์banklongjan.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.872636678
Longitude
99.25633765

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน