ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านเขาตอก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030056
PERCODE 6 หลัก640170
กระทรวง 10 หลัก1084640170
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาตอก
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHAOTOK
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเขาตอก
อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84060
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์805256711
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.84925074
Longitude
99.22707598

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255710 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน