ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านสวยศรี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030054
PERCODE 6 หลัก640513
กระทรวง 10 หลัก1084640513
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวยศรี
ชื่อ (อังกฤษ)Bansaoysri
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.900798101
Longitude
99.26518368

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน