ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านห้วยใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030053
PERCODE 6 หลัก640510
กระทรวง 10 หลัก1084640510
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)banhuyyai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77359256
อีเมล์แอดเดรสweerawat19@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.863945795
Longitude
99.32814368

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน