ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านห้วยห้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030052
PERCODE 6 หลัก640509
กระทรวง 10 หลัก1084640509
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยห้าง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuayhang
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์084-1141850
อีเมล์แอดเดรสbanhauyhang123@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.8523398
Longitude
99.2807241

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน