ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านธารอารี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030050
PERCODE 6 หลัก640505
กระทรวง 10 หลัก1084640505
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธารอารี
ชื่อ (อังกฤษ)bantarnaree
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380114
อีเมล์แอดเดรสtansai2207@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.857446785
Longitude
99.30242658

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน