ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านทรายทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030049
PERCODE 6 หลัก640504
กระทรวง 10 หลัก1084640504
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรายทอง
ชื่อ (อังกฤษ)bansaithong
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7725-2401
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.9125169
Longitude
99.3194706

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน