ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านดอนงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030048
PERCODE 6 หลัก640503
กระทรวง 10 หลัก1084640503
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonngam
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.893512552
Longitude
99.33819015

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน