ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านหนองเรียน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030047
PERCODE 6 หลัก640508
กระทรวง 10 หลัก1084640508
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเรียน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGRIAN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-359410
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.9073249
Longitude
99.2926798

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน