ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030046
PERCODE 6 หลัก640507
กระทรวง 10 หลัก1084640507
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหญ้าปล้อง
ชื่อ (อังกฤษ)nongyaplong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77359645
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.9262475
Longitude
99.334732

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน