ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านคลองยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030045
PERCODE 6 หลัก640511
กระทรวง 10 หลัก1084640511
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองยา
ชื่อ (อังกฤษ)BanKlongya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์935763566
อีเมล์แอดเดรสklongya_2555@hotmail.co.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.921388606
Longitude
99.29770775

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน