ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านปากด่าน
รหัส
SMIS 8 หลัก84030044
PERCODE 6 หลัก640512
กระทรวง 10 หลัก1084640512
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากด่าน
ชื่อ (อังกฤษ)banpakdan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-351227
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.Banpakdan.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.925123889
Longitude
99.26975053

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน