ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดอินทการาม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030043
PERCODE 6 หลัก640517
กระทรวง 10 หลัก1084640517
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดอินทการาม
ชื่อ (อังกฤษ)watin
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77351230
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.970682305
Longitude
99.29188034

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน