ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดควนท่าแร่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030041
PERCODE 6 หลัก640515
กระทรวง 10 หลัก1084640515
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดควนท่าแร่
ชื่อ (อังกฤษ)WATKUANTARAE
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรัพย์ทวี
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์945924521
อีเมล์แอดเดรสsagungan_ruangsak@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.9343682
Longitude
99.2436406

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน