ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
ทรัพย์ทวี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030040
PERCODE 6 หลัก640514
กระทรวง 10 หลัก1084640514
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทรัพย์ทวี
ชื่อ (อังกฤษ)Traptawee
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรัพย์ทวี
อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77928020
อีเมล์แอดเดรสsubthaweeschool@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.902025248
Longitude
99.20902699

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน