ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านปลายน้ำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030039
PERCODE 6 หลัก640319
กระทรวง 10 หลัก1084640319
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลายน้ำ
ชื่อ (อังกฤษ)Banplaynam
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-7745-0369
อีเมล์แอดเดรสb.playnam@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.876815568
Longitude
99.41285295

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน