ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030038
PERCODE 6 หลัก640318
กระทรวง 10 หลัก1084640318
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองหาเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)banklonghanue
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77450367
อีเมล์แอดเดรสkhn.367@thaimail.com
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.8449456
Longitude
99.4046643

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน