ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านวังหิน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030036
PERCODE 6 หลัก640311
กระทรวง 10 หลัก1084640311
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังหิน
ชื่อ (อังกฤษ)BANWUNGHIN
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77404248
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.7982777
Longitude
99.4156143

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน