ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านเหมืองทวด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030035
PERCODE 6 หลัก640314
กระทรวง 10 หลัก1084640314
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหมืองทวด
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangtuad
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77404115
อีเมล์แอดเดรสsuneeratyoke@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.7658721
Longitude
99.4218587

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน