ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านกอบแกบ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030034
PERCODE 6 หลัก640309
กระทรวง 10 หลัก1084640309
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกอบแกบ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankobkab
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77344131
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.81798
Longitude
99.40361

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน