ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
ราชประชานุเคราะห์ 12
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030033
PERCODE 6 หลัก640297
กระทรวง 10 หลัก1084640297
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ราชประชานุเคราะห์ 12
ชื่อ (อังกฤษ)rajaprachanugroh12
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์869559552
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.70379483
Longitude
99.35480317

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 25651 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน