ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านห้วยล่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030032
PERCODE 6 หลัก640296
กระทรวง 10 หลัก1084640296
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยล่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaylung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380120
อีเมล์แอดเดรส58banhuaylung@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.6825832
Longitude
99.3529639

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน