ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านช่องช้าง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030031
PERCODE 6 หลัก640295
กระทรวง 10 หลัก1084640295
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านช่องช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Banchongchang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77963193
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.banchongchang.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.7032504
Longitude
99.3860693

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน