ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนใหม่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030030
PERCODE 6 หลัก640299
กระทรวง 10 หลัก1084640299
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)bankhuanmai
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพุ
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-348209
อีเมล์แอดเดรสpsuboy329@gmail.com
เว็บไซต์http://www.thaischool.in.th/bkmai/
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.784490191
Longitude
99.2986614

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
5 Connext ED 256621 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน