ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดน้ำพุ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030027
PERCODE 6 หลัก640307
กระทรวง 10 หลัก1084640307
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดน้ำพุ
ชื่อ (อังกฤษ)watnumpu
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพุ
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77348210
อีเมล์แอดเดรสwatnampu58@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.762453811
Longitude
99.30551755

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน