ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
นาสาร
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030026
PERCODE 6 หลัก640308
กระทรวง 10 หลัก1084640308
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาสาร
ชื่อ (อังกฤษ)NASAN
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาสาร
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-341069
อีเมล์แอดเดรสnasan_school@hotmail.com
เว็บไซต์www.nasan.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.8055077
Longitude
99.3609966

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน