ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนกองเมือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030024
PERCODE 6 หลัก640323
กระทรวง 10 หลัก1084640323
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนกองเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)bankuankongmuang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเตาใหม่
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77211202
อีเมล์แอดเดรสbankuankongmuang.thai mail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.965267889
Longitude
99.39092069

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน