ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านขุนราษฎร์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030023
PERCODE 6 หลัก640322
กระทรวง 10 หลัก1084640322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุนราษฎร์
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhunrat
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเตาใหม่
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380275
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.9441548
Longitude
99.3652114

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน