ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านห้วยชัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030022
PERCODE 6 หลัก640327
กระทรวง 10 หลัก1084640327
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยชัน
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuychan
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเตาใหม่
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-954336
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.944022465
Longitude
99.43269876

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน