ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านไสดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030021
PERCODE 6 หลัก640326
กระทรวง 10 หลัก1084640326
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไสดง
ชื่อ (อังกฤษ)bansaidong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเตาใหม่
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์980148030
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.971926594
Longitude
99.41740726

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน