ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านห้วยตอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030020
PERCODE 6 หลัก640328
กระทรวง 10 หลัก1084640328
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยตอ
ชื่อ (อังกฤษ)banhauyto
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเตาใหม่
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77263370
อีเมล์แอดเดรส3
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.934298662
Longitude
99.40019188

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
3 โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 25661 รร.
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน