ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดวิเวการาม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030019
PERCODE 6 หลัก640329
กระทรวง 10 หลัก1084640329
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดวิเวการาม
ชื่อ (อังกฤษ)watwiwekaram
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเตา
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77263372
อีเมล์แอดเดรสpuen0872833928@gmail.com
เว็บไซต์watwiweaschool@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.917677513
Longitude
99.40712386

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน