ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านไร่เหนือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030018
PERCODE 6 หลัก640325
กระทรวง 10 หลัก1084640325
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไร่เหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)banrainua
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเตา
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77358235
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.9078225
Longitude
99.4329863

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน