ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านทุ่งในไร่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030017
PERCODE 6 หลัก640324
กระทรวง 10 หลัก1084640324
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งในไร่
ชื่อ (อังกฤษ)Bantungnairai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเตา
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์828168682
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.9168851
Longitude
99.3884769

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน