ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดท่าเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030016
PERCODE 6 หลัก640306
กระทรวง 10 หลัก1084640306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดท่าเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)watthajarern
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าชี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์897249775
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.745773384
Longitude
99.27567556

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน