ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านยูงงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030015
PERCODE 6 หลัก640305
กระทรวง 10 หลัก1084640305
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยูงงาม
ชื่อ (อังกฤษ)BANYUNGNGAM
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าชี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสjim0854761365@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.7734584
Longitude
99.2605656

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน