ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านนาควน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030014
PERCODE 6 หลัก640302
กระทรวง 10 หลัก1084640302
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาควน
ชื่อ (อังกฤษ)bannakhuan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าชี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.763955119
Longitude
99.28506767

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน