ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านทุ่งตำเสา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030013
PERCODE 6 หลัก640301
กระทรวง 10 หลัก1084640301
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งตำเสา
ชื่อ (อังกฤษ)bantungtamsao
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าชี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380117
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.798226305
Longitude
99.26507011

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน