ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดไทรโพธิ์งาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030012
PERCODE 6 หลัก640321
กระทรวง 10 หลัก1084640321
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดไทรโพธิ์งาม
ชื่อ (อังกฤษ)watsaiponham
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลควนสุบรรณ
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-341940
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.852104699
Longitude
99.37596731

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน