ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
ควนสุบรรณ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030009
PERCODE 6 หลัก640315
กระทรวง 10 หลัก1084640315
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ควนสุบรรณ
ชื่อ (อังกฤษ)Khaunsuban
หมู่ที่2
ถนนสุราษฎร์-นาสาร
หมู่บ้าน
ตำบลควนสุบรรณ
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์647894451
อีเมล์แอดเดรสKhaunsubun@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.888348394
Longitude
99.38405222

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
5 Connext ED 256621 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255710 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน